Serveis Internet-InfoVia


Ara, MegaWeb ofereix el servei de connexió amb la xarxa Internet per a particulars i serveis especials per a empreses.

La connexió Internet mitjançant el nostre centre proveïdor es fa exclusivament amb InfoVía, perquè els associats a MegaWeb puguin beneficiar-se de la tarifa telefònica de connexió, equivalent al d'una trucada de veu metropolitana.

El gener de 1996 la tarifa InfoVía és de 138 Pt./hora de dilluns a divendres de 8h. a 22h. i dissabtes de 8h. a 14h. La resta dels dies de la setmana i horaris es factura a 106 Pt./hora (IVA inclòs).

A MegaWeb vigilem constantment la qualitat dels nostres serveis de connexió i presència. Això ens permet oferir una mitja de 2,5 K disponibles per usuari simultani connectat. Existeixen bones raons per contractar un servei com aquest:

 • ¿Teniu un mòdem de 28.800 bps o més?

  -Si la vostra resposta és afirmativa, heu de saber que una connexió de menys de 2,5 K disponibles exclusivament per a vostè, significa infrautilitzar el seu mòdem.

 • ¿En què gasteu més diners cada mes: en la quota al vostre proveeïdor o en passos del comptador del vostre telèfon quan navegueu?

  -El 90% dels internautes gasten més diners en concepte de passos dedicats a la navegació. Contractar un proveïdor barat i lent a la llarga surt molt car. Amb 2,5 K a la vostra disposició, visitareu els vostres llocs preferits amb menys temps.

Si sou un usuari particular, també hem pensat en una connexió especial per al vostre cas, a un preu molt reduït i amb un horari adaptat al temps en que sou a ca vostra: a partir de les 19 h., els festius i caps de setmana. No es tracta d'una connexió barata, amb overbooking d'abonats i sense assistència. És una forma d'aprofitar la infraestructura del nostre servidor a les hores que quasi bé no el fan servir les empreses. D'aquesta manera, qualsevol tipus d'abonat pot disposar d'una connexió excel·lent durant les hores que la necessita.

Bola ESPECIAL PARTICULARS

Els usuaris particulars fan un us menys intensiu dels recursos de la xarxa. Per això hem preparat una tarifa adaptada a les seves necessitats... i la seva butxaca.

 • 1.250 Pt. mensuals, temps il·limitat (*) i I.V.A. inclòs.
 • Inclou 1 Mb per hostatjar les seves pàgines personals.
 • Un compte d'E-mail.
 • Amb un pagament anyal.
 • Sense quota d'alta.

(*) Durant l'horari autoritzat.

BolaTEMPS IL·LIMITAT

 • 3.500 Pt. mensuals o 30.000 Pt. anyals.
 • Inclou 1 Mb per hostatjar les seves pàgines personals.
 • Un compte d'E-mail.
 • I.V.A. no inclòs.

BolaALTA

La quota d'alta pot ser de franc si ja es disposa del software necessari per connectar i no es necessita el nostre suport per la instal·lació i configuració (per exemple, els usuaris que han accedit a aquesta pàgina mitjançant InfoVía possiblement tenen instal·lat el software i funcionant correctament).

Si no teniu el software per connectar i/o necessiteu el nostre servei de suport i instal·lació, poseu-vos en contacte amb nosaltres per conèixer els darrers preus i el suport que pugueu necessitar. Estudiarem cada cas.

BolaALTRES SERVEIS

Els nostres serveis de connexió inclouen 1 Mb. d'espai per hostatjar les seves pàgines personals.

Oferim als particulars la possibilitat de situar al nostre servidor pàgines personals on puguin publicar el que creguin més interessant. El desenvolupament pot fer-lo vostè mateix o sol·icitar-lo a la nostra empresa. Per situar les seves pàgines al nostre servidor, només ha de enviar-les a un directori FTP reservat per a vosté i avisar amb E-mail al Webmaster. Les situarem al seu directori WWW perque siguin visibles per qualsevol internauta.

Si li es necesari crear una infraestructura per intercanvi de dades, també esta disponible el nostre servei de lloguer d'espai per FTP.

BolaCOM CONTACTAR AMB MEGAWEB

Mitjançant E-mail o la nostra adreça postal:

MegaWeb Informàtica i Comunicacions , S.L.
Mega i Byte, C.B.
Escorxador, 6
43700 El Vendrell

Tel. (977) 66 38 22
Fax (977) 663 663


MW Home Page

© 1984-1996 MegaWeb, Mega i Byte Informàtica i Comunicacions, S.L.