Internet per a empreses

INFOVÍA
SOFTWARE PER A LES XARXES TELEMÀTIQUES
INTRANET


BolaSERVEIS INTERNET PER A EMPRESES

El centre proveïdor MegaWeb és un servei de Mega i Byte Informàtica i Comunicacions, empresa dedicada des del 1984 a desenvolupar software estàndard i a mida per a la gestió administrativa, comercial i de fabricació de moltes empreses que han confiat en nosaltres.

Aquesta experiència fa possible la integració total de les noves tecnologies de comunicacions que fan servir Internet i InfoVía en el software actual de la seva empresa. Noves possibilitats com televenta, teletreball, publicació de catàlegs, comandes, serveis de valor afegit als clients, comunicacions amb delegacions, transmissió de documents amb clients i proveïdors (Electronic Data Interchange: EDI), són possibles amb el desenvolupament de les eines informàtiques necessàries. Integrar-les amb la seva instal·lació actual significa coherència, qualitat i estalvi de temps i recursos en les tasques d'operació informàtica de la seva empresa.

Hisenda té enllestida una nova normativa pel tractament de les factures electròniques i les empreses no estaran obligades a enviar, rebre i emmagatzemar aquesta documentació en paper. Estarà la seva empresa preparada per implantar aquesta important millora?.

A més dels serveis convencionals de lloguer de l'espai i recursos necessaris al nostre servidor per la publicació de les seves pàgines web, tembé posem al seu abast tots els nostres coneixements i serveis de valor afegit per anar més enllà i fer de la Internet i InfoVía una extensió de la seva instal·lació informàtica.

BolaINFOVÍA

El producte InfoVía és una xarxa de comunicacions creada per Telefònica per cobrir tot el territori de l'estat. Fa servir els mateixos protocols de comunicació (TCP/IP) que es fan servir per Internet, per tant té les mateixes característiques per publicació de pàgines web i transmissió de dades. La diferència rau que hi poden accedir totes les persones o empreses sense necessitat d'estar abonats a cap centre servidor, perquè el servidor és la mateixa Telefònica i aquesta lliura gratuïtament el kit de connexió a qui ho demani. Un altre avantatge important és el preu de la comunicació, equivalent al d'una conferència de veu metropolitana.

Això pot ser especialment útil per a les empreses. Els seus serveis poden ser utilitzats per un més ampli ventall d'usuaris potencials: gairebé tothom que disposi d'un ordinador personal, un mòdem i una connexió telefònica.

Per exemple, els seus catàlegs o serveis telemàtics estaran a l'abast de qualsevol client o proveïdor amb el kit de connexió de Telefònica instal·lat al seu PC. Aquest kit pot ser facilitat per vostè mateix i personalitzat per una connexió directa amb els seus serveis. Nosaltres podem encarregar-nos de realitzar la personalització, distribuir el kit, en el seu nom, i donar el suport necessari als seus clients i proveïdors durant la instal·lació. Ells connectaran amb la seva informació immediatament, sense necessitat d'abonar-se a cap centre proveïdor i amb el cost d'una conferència metropolitana.

Si els seus serveis telemàtics també han de poder utilitzar-se fora del territori de l'estat, la circumstància de que el nostre centre servidor també estigui connectat amb Internet ho fa possible.

BolaSOFTWARE PER A LES XARXES TELEMÀTIQUES

El software sota demanda que ja pot executar-se a Internet i InfoVía és una nova eina per que la seva empresa pugui oferir serveis de valor afegit als seus clients o per fer possible el teletreball.

Software sota demanda són programes que no han de ser instal·lats a l'equip de qui els fa servir. Es troben situats als centres servidors i s'executen quan hom s'hi connecta. Això elimina la necessitat d'actualitzar-se a les darreres versions per poder gaudir de totes les millores, o carregar els ordinadors amb programes d'ús menys intensiu.

Per exemple, si la seva empresa distribueix productes o matèries primeres, pot situar al nostre servidor software que ajudi als seus clients a fer càlculs o pressupostos en base als seus productes i, en cas d'acceptació, pot generar automàticament una comanda o reserva de materials.

Poden consultar la seva base de dades per conèixer el grau de disponibilitat d'un article, fer-ne una comanda o consultar el seu compte per saber si han comprat per un import superior a 500.000 Pt. durant l'exercici passat o qualsevol altra consulta de naturalesa comptable.

BolaINTRANET

Una xarxa Intranet és idèntica a Internet però per ús intern de l'empresa o institució que la instal·la.

Pot ser interessant disposar d'un mitjà intern de comunicació, publicació, correu electrònic, tractament de documents i bases de dades amb la facilitat d'operació de l'hipertexte que és característic de les pàgines WWW a Internet o la robustesa en transmissió de bases de dades dels sistemes FTP. Un dels principals fabricants de software per Internet, Netscape, ha declarat que de cada 6 paquets que ven per servidors, 5 estan dedicats a Intranet (dades 03-1996).

La uniformitat d'operació o la possibilitat d'implantar fàcilment el teletreball extenent la xarxa a les línies telefòniques privades, fan que Intranet sigui un complement ideal a l'actual sistema informàtic.

Per exemple, el departament de televenda pot accedir al catàleg de productes amb format multimèdia i prendre nota de les comandes amb les pàgines tipus formulari. El programa comptable pot publicar els resultats i dipositar-los als comptes privats pertanyents a direcció. Allí podran ser consultats per persones autoritzades, amb un amigable format d'hipertexte i sense necessitat de tenir coneixements especials sobre l'ús del programa comptable. Tot amb la seguretat que proporcionen, mitjançant encriptació, els sistemes servidors per a Internet.

BolaCOM CONTACTAR AMB MEGA I BYTE

Si creu que els nostres serveis poden ser útils per la seva empresa, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. El nostre personal analitzarà les seves necessitats particulars i els hi oferirà una solució personalitzada.

Contacti amb nosaltres mitjançant E-mail o la nostra adreça postal:

Mega Web Informàtica i Comunicacions, SL
Mega i Byte, CB
Escorxador, 6
43700 El Vendrell

Tel. (977) 66 38 22
Fax (977) 663 663


MW Home Page

© 1997 MegaWeb Informàtica i Comunicacions, SL